Zgodovina

"Vizija Društva DOVES-FEE Slovenia je tranjnostni svet v katerem vzgoja doprinaša pozitivno spremembo za vse"

— Naša vizija

Društvo DOVES - FEE SLOVENIA je postalo član FEE že v začetni fazi, ko je leta 1994 vpeljalo program Modra zastava v Slovenijo. Tedaj je bilo delovanje mednarodne fundacije omejeno na le 12 evropskih držav.

Zavedanje o odvisnosti turizma od kakovosti (naravnega) okolja je bilo v državi v primerjavi z razvito Evropo in svetom na nerazumljivo nizki ravni, če je sploh obstajalo. Potem pa je po letu 1991 z odprtjem meja nove države in povečanjem pretoka znanja iz tujine v Slovenijo pljusknil val ekološkega zavedanja. Prelili smo ga v teoretične koncepte in deloma tudi v zakonodajo in predpise. Na področju dejanskega ekološkega obnašanja pa nismo imeli kaj dosti pokazati. V tistem času je nekaj posameznikov, ki so delali v slovenskem turizmu, že sledilo ekološkemu znaku Modra zastava v tujini in prišel je tudi glas iz gospodarstva iz Marine Portorož, da bi ta znak okoljske kakovosti prenesli tudi v Slovenijo. Navdušenju in tudi trmi peščice ljudi ter podpori posameznikov, ki so takrat razumeli, da se mora Slovenija odpreti v svet tudi na področju ekološkega zavedanja in ravnanja, gre zahvala, da se je to zgodilo. Seveda je bila pot dolga. Prepričati smo morali tudi mednarodno organizacijo FEE, da nas je sprejela v članstvo oziroma v družino ekološko zavednih držav, ki so sposobne ekološko ozaveščati in delovati po mednarodnih in globalnih okoljskih standardih. Leta 1994 smo postali član te organizacije in ustanovili slovensko društvo DOVES. Mednarodna žirija je leta 1995 prvo Modro zastavo v Sloveniji podelila Marini Portorož.

Gospod Mitja Logar, kot eden izmed pobudnikov ustanovitve društva, je v začetku 90. let vodil Obalno-kraško turistično poslovno skupnost Portorož (OKTPS). V začetku devetdesetih let  je v hrvaški turistični reviji »Ugostiteljstvo i turizam« z velikim zanimanjem prebral novico, da je v Zahodni Evropi nastal znak ekološke kakovosti Modra zastava, ki se kot posebno priznanje za kakovosten odnos do naravnega okolja podeljuje marinam in naravnim kopališčem. Ker je bil izražen interes tudi s strani gospodarstva, konkretneje s strani Marine Portorož, se je g. Mitji Logarju zdelo povsem logično, da poišče pot do Modre zastave. Med iskanjem prave sta minili skoraj dve leti (1991-1993).

Do prvihobetavnih premikov je prišlo, ko se je s pomočjo Ministrstva za gospodarstvo navezalo stike s takratno mag.Tanjo Mihalič na Ekonomski fakulteti, ki je proučevala soodvisnost in pomen naravnega okolja v turizmu. Raziskala je, kako je z Modro zastavo, kdo so njeni imetniki, kakšne pogoje je treba izpolnjevati za njeno pridobitev, kako se je treba organizirati na nacionalni ravni in podobno. Na podlagi takih informacij se je nemudoma pristopilo k ustanovitvi vseslovenskega Društva za okoljevarstveno vzgojo Evrope v Sloveniji (DOVES) in ga na ustanovni skupščini 9. septembra 1994 tudi ustanovili.

Do leta 1994 so smele biti včlanjene v takratno evropsko nevladno organizacijo, imenovano Evropska fundacija za okoljsko vzgojo Foundation for Environmental Education in Europe (FEEE), samo države članice Evropske gospodarske skupnosti (EGS), sedanje Evropske skupnosti (EU), po tem letu pa je bila dana možnost za pristop tudi drugim evropskim državam, seveda izključno prek ustrezne nacionalne nevladne organizacije.

DOVES je torej nastal na pobudo turističnega gospodarstva Obalnega območja, povezanega v OKTPS, predvsem po zaslugi gospoda Mitje Logarja, gospoda Enesa Loja in seveda dr. Tanje Mihalič.

Pri tem je bil društvu v veliko moralno in v prvem letu obstoja tudi v finančno pomoč takratni minister za gospodarske dejavnosti in turizem dr. Maks Tajnikar. Pri vseh aktivnostih za ustanovitev društva in v prvih dveh letih njegovega delovanja je bil društvena desna roka gospod Franc Krnel iz Ekotopa v Kopru. V tistem času pa je FEE poslala našemu društvu v pomoč gospoda Giulia Marina iz vodstva italijanske ekološke nevladne organizacije, ki je bil hkrati član izvršnega odbora FEE. Svetoval je tako pri ustanavljanju društva kot pri prepoznavanju temeljnega poslanstva in strategije programa Modra zastava.

Na podlagi takrat veljavnega nacionalnega zakona o društvih smo povabili k sodelovanju v DOVES predvsem ljudi, ki jim je bila skrb za okolje blizu in so bili hkrati neposredno povezani z javnim, gospodarskim in društvenim področjem dela v turizmu.

Za prvo predsednico društva DOVES je bila izvoljena mag. Tanja Mihalič, za namestnico predsednice Jelka Župan, za predsednika upravnega odbora Mitja Logar, za člane tega organa Andrej Avčin, Franc Krnel, Mirko Kosmina, Milenko Šober, Robert Turk in Danica Zorko; za člane nadzornega odbora pa: Stane Bizjak, Marino Domio in Enes Lojo, za glavno tajnico je bila izvoljena Zorka Sotlar, za blagajnika pa Tomislav Bizjak.

Pozneje so se programu Modra zastava pridružili še programi Ekošola (1996), Mladi poročevalci (2010) in program Zeleni ključ (2012).

Od leta 1996 ima Društvo DOVES-FEE Slovenia tudi status polnopravne članice mednarodne organizacije FEE.