Kdo smo?

Program Ekošola je temeljna pobuda za mlade, da se aktivno vključijo v varovanje svojega okolja. Začne se v razredu, razširi v šolo in sčasoma spodbuja spremembe v domačem oklju in širše, v skupnosti na splošno. Ta program omogoča izražanje mladih, saj jih spodbuja, da spregovorijo in so vključeni v določanje politike ravnanja z okoljem svojih šol, s končnim ciljem certifkacije šole in pridobitvijo Zelene zastave. Program Ekošola pomembno prispeva k proceu izboljšanja okolja v šoli in lokalni skupnosti, obenem pa ima pozitiven vpliv na življenje mladih, njihovih družin, šolsko osebje in lokalne oblasti.

Kaj delamo?

Vključujemo vse

S kombiniranje učenja s praktičnimi izkušnjami se celoten program Ekošola izvaja po vseobsegajočem, participativnem pristopu, ki vključuje študente, učitelje in lokalno skupnost na splošno.

Motiviramo

Ekošola spodbuja učence, da se spopadajo z okoljskimi težavami, kjer lahko s svojim vplivom ali spremembo obašanja pomembno vplivajo na pozitivne rezultate.

Izboljšujemo navade

Ekošola daje učencem občutek odgovornosti in negujejo trajnostno miselnost, ki jo lahko vsak dan uporabljajo. Pomaga pri širjenju proaktivnega okolju prijaznega vedenja med prijatelje, družino, ter tako zagotovijo ustrezen prenos takešnih navad tudi na prihdonje generacije.

Vključujemo skupnosti

Ekošola poudarja pomembnost vključevanja lokalne skupnosti v sam program že od vsega začetka. Na tak način je zagotovljena bolj učinkovita sprememba k bolj trajnostnim, okoljsko odgovornim vedenjskim vzorcem prebivalcev.