Kdo smo?

Program Modra zastava je svetovno priznani okoljski znak, kateremu zaupajo milijoni po vsem svetu in deluje pod okriljem Fundacije za okoljsko vzgojo (FEE) s sedežem v Kopenhagnu na Danskem, v Sloveniji pa ga izvaja Društvo DOVES-FEE Slovenia. Za pridobitev te prestižne nagrade je potrebno izpolnjevati in vzdrževati vrsto strogih okoljskih, vzgojno-izobraževalnih, varnostnih kriterijev. S tesnim sodelovanjem z različnimi strokovnjaki iz celega sveta se Fundacija za okoljsko vzgojo skupaj s vsemi svojimi člani, med drugim tudi našim društvom, prizadeva k širitvi programa Modra zastava in k stalnemu razvoju enotnega svetovnega standarda za kopališče in marine.

Kaj delamo?

Vzgajamo

Eden izmed osrednjih idealov programa Modra zastava je ciljno povezati javnosti z okolico in spodbuditi, da jo bolje spoznajo.

Program Modra zastava je namenjena povečevanju okoljske ozaveščenosti na kopališčih, (so)oblikovanju okoljske etike ter spodbujanju okoljsko odgovornega obnašanja.

Informiramo

Pravočasno in kvalitetno informiranje obiskovalcev je eden temeljnih zahtev programa programa Modra zastava. To omogoča ljudem, da skozi informiranje spoznajo tudi nekoliko več o občutljivem območju flore in faune, ki jih obkroža.

Spremljamo

Redni pregledi na kraju samem pomagajo zagotoviti skladnost mest z Modro zastavo z zahtevnimi kriteriji tega programa.

Upravljamo

Sistem programa Modra zastava ni samo sistem društva DOVES-FEE Slovenia. Gre za mednardni program, ki zagotavlja usklajenost mednarodnih stnadardov med vsemi članicami Fundacije za okoljsko vzgojo (FEE). Ravno zaradi tega je program Modra zastava ugleden in zaupanja vreden mednarodni okoljski znak.