Namen društva

"Sooblikujemo okoljsko zavest in okoljsko odgovornosti, predvsem med mladim prebivalstvom, in tako izboljšujemo tudi posameznikovo ravnanje do okolja in prihodnost našega planeta Zemlje, s tem pa kakovost življenja današnjih in prihodnjih generacij."

— Naš namen

Namen društva je informiranje in izobraževanje mladih in drugih javnosti o vseh vprašanjih s področja okolja, vzgoje in izobraževanja na področju varstva okolja ter spodbujanje razvoja turizma, dviga kakovosti turizma z udejanjanjem načel trajnostnega razvoja, vse v sodelovanju z lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in mednarodnimi organizacijami.

V doseganju svojih namenov in opredeljenega sodelovanja ima seznanjanje in prizadevanje za uveljavitev mednarodnih standardov FEE – mednarodne organizacije “Foundation for Environmental Education” – posebno mesto.
Svoj namen Društvo DOVES-FEE Slovenia uresničuje skozi svoje programe, ki niso zgolj usmerjeni na prihodnost, ampak vplivajo na spremembe danes in vsak dan. Ekošole, Mladi poročevalci za okolje, Znanje o gozdovih izobražujejo, proučujejo in istočasno tudi stimulirajo, medtem kot programa Modra zastava in Zeleni ključ vplivata na izboljšanje okoljskih kazalnikov namestitvene industrije in turističnega gospodarstva.

Priznanje s strani UNESCA kot vodilne svetovne organizacije na področju okoljske vzgoje in vzgoje za trajnostni razvoj priznava kot vodilna v svetu na področju okoljske vzgoje in trajnostni razvoj, dokazuje, da je naša moč v članih nacionalnih organizacij, ki delijo prepričanja in vsakodnevno izvajajo FEE programe z veliko učinkovitostjo. Zaradi svoje predanosti in izjemne prodornosti so lokalne organizacije tiste, ki dajejo FEE-ju pomembno vlogo v današnji družbi. In temu sledi tudi naša organizacija.

 

 

Cilji trajnostnega razvoja – globalni poziv k akciji

Spodnji 3-minutni animirani film Mednarodnega inštituta za okolje in Razvoj (IIED) prikazuje vseh 17 ciljev trajnostnega razvoja (SDG – Sustainable Development Goals) in razloži njihov pomen, pomembnost in zakaj se moramo aktivirati.

Če bi radi izvedeli več o temu kako FEE in Društvo DOVES-FEE Slovenia uresničujejo in delajo s cilji trajnostnega razvoja skozi svoje programe, ste vabljeni k ogledu dokumenta v angleškem jeziku z naslovom “FEE and the SDGs”.