Društvo DOVES-FEE Slovenia je polnopravni član Fundacije za okoljsko vzgojo (FEE)

 

Na spodnjem zemljevidu lahko spoznate globalno mrežo Fundacije za okoljsko vzgojo, katere polnopravni član je tudi naše društvo, Društvo DOVES-FEE Slovenia.

Naši programi

FEE je nevladna in neprofitna organizacija, katere namen je spodbujanje trajnostnega razvoja s pomočjo okoljskega izobraževanja. V FEE je vključenih že več kot 70 držav. V državah članicah FEE se razvija več celovitih programov: "Eco schools" - Ekošola, "Blue Flag" - Modra zastava, "Green key"- Zeleni ključ, "Young Reporters for the Environment"- Mladi poročevalci za okolje in "Learning about Forests" - Spoznavanje gozdov

Kot polnopravna članica je društvo DOVES - FEE SLOVENIA pooblaščeno za izvajanje mednarodnih okoljskih programov FEE v Republiki Sloveniji in trenutno izvaja programe Modra zastava (od leta 1994),  program Ekošola (od leta 1996) in Mladi poročevalci (od leta 2010), v razvoju pa je tudi program Zeleni ključ za hotele in avtokampe (od leta 2012 dalje).

Društvo deluje kot prostovoljna, nevladna in neprofitna organizacija. V letu 2009 je društvo od Ministrstva za okolje in prostor ponovno pridobilo status društva, ki deluje v javnem interesu. Ministrstvo je ugotovilo, da društvo DOVES s svojim delovanjem prispeva k varstvu okolja s tem, da dejavno sodeluje pri varstvu okolja, izvaja promocijo in pomembno prispeva strokovno znanje na področju varstva okolja z izobraževanjem in vzgojo.