Postanite član

P R I S T O P N A  I Z J A V A

Pogoj za članstvo v Društvo DOVES – FEE Slovenia je podpisana pristopna izjava in plačana vsakoletna članarina.

Višino članarine določa za vsako koledarsko leto Upravni odbor Društva DOVES – FEE Slovenia.